Recruitment4you is de matchmaker tussen bedrijfscultuur en de ideale kandidaat.

Humble bragging bij het solliciteren

Wat is humble bragging? En wat kunnen we daarvan leren ten aanzien van solliciteren?

Humble bragging (nederig opscheppen) is door middel van zelfkritiek een compliment aan jezelf geven. ‘Een compliment verpakken als klacht.’ Het is een vorm van valse bescheidenheid die eigenlijk bij de ontvangers minder goed aankomt en ongeloofwaardig is. In een onderzoek werd gevraagd hoe de ondervraagden zouden antwoorden op de vraag tijdens een sollicitatiegesprek wat hun grootste zwakte is. Meer dan driekwart van de deelnemers deed aan nederig opscheppen. Onder andere door te stellen dat ze perfectionistisch zijn en te hard werken.

humble braggingIemand die zich schuldig maakt aan humble bragging combineert iets bewonderingswaardig met verbazing of verwarring; ‘ik snap er niets van; mijn taart was mislukt maar iedereen vond hem lekker.’ Of ‘ik snap er niets van; ik heb de baan gekregen terwijl de andere kandidaten veel beter waren’. Enerzijds wil diegene sympathie opwekken en tegelijkertijd het teniet doen. Na onderzoek bleek dat humble bragging wordt gezien als onecht en nog irritanter dan de echte opscheppers!

Verpak het in een verhaal

Peggy Klaus pleit voor het gebruik van bragologues: een indrukwekkend feitje, verpakt in een verhaal. Zeg niet: ‘Ik ben een goede manager, want ik ben goed met mensen en haal altijd mijn targets’. Zeg bijvoorbeeld: ‘Toen ik net begon als manager, wist ik niet dat de baan zo goed zo bij me zou passen. Maar gaandeweg kwam ik erachter, dankzij mijn organisatorische vaardigheden en ervaring in coaching, dat ik in staat ben om het beste in mijn team naar boven te halen’.

Geen valse bescheidenheid maar eerlijkheid

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de deelnemers die bijvoorbeeld antwoorden met; ‘ik ben niet altijd de beste in georganiseerd blijven’ of ‘soms reageer ik te heftig op een situatie’, eerder worden aangenomen dan de deelnemers die nederig opscheppen. Een alternatief is om een zwakte te noemen die niet direct te maken heeft met de functie. Bijvoorbeeld als je solliciteert op een job als tekstschrijver, dat je het moeilijk vindt om voor groot publiek te spreken.

Als werving- en selectiebureau merken wij dat sollicitanten zich vaak onvoldoende tot niet bewust zijn van zowel hun valkuilen als kwaliteiten. Hierdoor slaan zij vaak de plank mis tijdens de sollicitatieprocedure.

Ontdek gratis jouw competenties in drie eenvoudige stappen middels de Pre-Selectie Scan!

Ontdek via onze Pre-selectiescan wat jouw sterktes en zwaktes zijn en bedenk je dan na deze sollicitatietip gelezen te hebben hoe je een positieve eigenschap zou kunnen vertellen door middel van een bragologue. Wij zijn erg benieuwd wat jij ervan maakt, laat het ons weten!

Meer sollicitatietips: